NAJLEPSZE WYNIKI W MIEŚCIE Z EGZAMINÓW: Gimnazjum przy PLO w Szczecinku – egzamin gimnazjalny rok szkolny 2018/2019 Część Humanistyczna – język polski 80,42%, historia, wos – 83,54% Część matematyczna – matematyka – 76,78%, przedmioty-przyrodnicze – 77,38% Część językowa – język angielski pp – 89,67%

Szkoła Podstawowa przy PLO w Szczecinku – egzamin ósmoklasisty Język polski – 77%; matematyka – 63,57%; język angielski – 80,95% GRATULUJEMY!

https://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/18044/WYNIKI-testow-gimnazjalnych-zobacz-jak-poradzili-sobie-szczecineccy-uczniowie