• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Poniżej zamieszczamy listę podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017 / 2018  w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum podręczniki otrzymują w szkole. 

 

Lista podręczników w PLO 2017 / 2018